Địa chỉ: Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0948090088

Trường mầm non Kiện Khê bảo đảm ATVSTP cho trẻ, thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm!

Link tải lên youtube: https://youtu.be/lBWRO_sMj_Y