Địa chỉ: Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0948090088

Trường mầm non thị trấn Kiện Khê tổ chức cho các con học sinh 5 tuổi tham quan trường tiểu học B Kiện Khê