Địa chỉ: Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0948090088

Các hoạt động của Cô và trò trường mầm non Kiện Khê năm 2018