Địa chỉ: Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0948090088
Mầm non Kiện Khê
Liên hệ trực tiếp:

Trường mầm non thị trấn Kiện Khê

Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam
0948090088
mnkienkhe.tl@hanam.edu.vn